Integritetspolicy – vägledning angående användandet av dina personliga uppgifter

När du använder våra tjänster anförtror du oss dina uppgifter. Vi förstår att det är ett stort ansvar och arbetar hårt för att skydda dina uppgifter och ge dig kontrollen över dem.

Genom att registrera dig i vårt förmånsprogram, använda våra tjänster eller denna webbplats, accepterar du att DjurVarDag AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy och tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter. Vi hanterar uppgifter om dig på olika sätt beroende på om du bara besöker vår hemsida, om du är en oregistrerad kund, om du har skapat ett användarkonto i webbutiken, är återförsäljare eller om du är medlem i ett av DjurVarDags förmånsprogram. Genom att lämna dina personuppgifter accepterar du att vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla de tjänster du använder.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter omfattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person. Personuppgifter kan till exempel vara förnamn, efternamn, adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas?

Det är DjurVarDag AB (”DjurVarDag”, ”vi” eller ”oss”) som är personuppgiftsansvarig enligt gällande regler om skydd av personuppgifter. Vi önskar att ge dig den bästa möjliga shoppingupplevelsen hos oss, och här hittar du en översikt över vilka personuppgifter vi behandlar enligt personuppgiftslagen, inklusive EU-förordningen 2016/679 (General Data Protection Regulation, hädanefter kallad GDPR).


Detta är de personuppgifter vi behandlar:


• Grundläggande information som du uppger, såsom namn, adress, mobilnummer, e-postadress etc. Denna information registreras via ditt användarkonto. Informationen som du lämnar kan även kompletteras via söktjänster (t.ex. hämtar vi din kontaktinformation). Detta gör vi för att kunna leverera tjänsterna vi tillhandahåller, för identifikation och registrering, för att ge bra service etc.

• Uppgifter om användarkonto i våra webbutiker, såsom orderuppgifter, personuppgiftsinställningar, enhet, nätverksadress, stad/land etc. Detta för att kunna administrera din kundrelation och ge dig en bättre shoppingupplevelse, ge bra service och för att ha möjligheten att kontakta dig om det skulle vara något.

• Uppgifter kopplade till medlemskap i våra förmånsprogram, såsom intjänade bonuspoäng, val av kommunikationskanal(er), personuppgiftsinställningar etc. Detta för att kunna administrera ditt medlemskap och dina intjänade bonuspoäng, ge dig de förmåner du som medlem är kvalificerad för, ge dig relevant kommunikation i de kanaler du önskar, ge bra service och för att kunna kontakta dig om det skulle vara något.

• Uppgifter i samband med användning av våra tjänster, såsom vilken enhet du använder när du besöker våra webbplatser, data som samlas in via informationskapslar om vilka sidor du besöker, vilken kommunikation du har fått och agerat på, vilka produktaviseringar du har mottagit, vilka medlemserbjudanden och vilket anpassat innehåll som du har använt, besvarade kundundersökningar etc.

• Uppgifter i samband med köp och reservationer, såsom vilka produkter du har köpt, vilken butik du har handlat i, reservationer du har gjort i våra butiker, vilken leveranssätt du har använt, betalningsmetod etc.

• Information härledd från annan information, antingen genererad eller given, såsom marknadsföringssegment och annan information om våra användares köpvanor för att bättre förstå dessa.

• Information du lämnar via vår kundtjänst

• Eventuella andra uppgifter som samlas in med ditt samtycke. Du får i så fall specifik information om vilka uppgifter vi samlar in och vad de används till när vi ber om ditt samtycke.

Vad används mina personuppgifter till?

Vi använder dina personuppgifter till följande ändamål:

Leverera våra produkter

Dina personuppgifter används för att leverera bästa möjliga produkter till dig, och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i. Detta gäller för ändamål som:

 • Administrera dina beställningar/köp/returer i webbutik eller butik
 • Upprättande av användarkonto så att du också kan administrera dina beställningar/köp/returer i webbutik eller butik
 • Information/uppdateringar angående dina beställningar/köp/returer i webbutik eller butik
 • Svara på dina frågor i samband med ett köp


Ändamål relaterat till marknadsföring


En del av medlemsavtalet är att ge dig anpassat innehåll, tips, inbjudningar till event, tävlingar och bra erbjudanden i egna och andra digitala kanaler, medlemskampanjer och information om förmånsprogrammet.

De ändamål som anges nedan, gäller marknadsföring. Om du inte önskar marknadsföringsförfrågningar baserade på berättigat intresse via e-post eller andra kanaler, kan du när som helst ändra detta i personuppgiftsinställningarna på Mina Sidor.

Direktmarknadsföring

För att kunna kommunicera nyheter, bra erbjudanden, tips, inbjudningar till event, tävlingar, information om funktionalitet, ändringar/nyheter i våra tjänster, eller annat som antas vara relevant för dig, via e-post.

Har du ett användarkonto i vår webbutik är den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål vårat berättigat intresse i att tillvarata ditt önskemål om att upprätta ett användarkonto.

Om du inte önskar att motta sådana marknadsföringsmeddelanden kan du när som helst informera oss om detta. Vi måste dock kunna kommunicera nödvändig information till dig angående ditt konto och eventuella ändringar i villkor, och en viss typ av meddelanden är därför oundvikliga för detta ändamålet.

Marknadsföring i våra digitala kanaler

Vi önskar att marknadsföra våra produkter och tjänster genom att anpassa innehåll på våra webbplatser baserat på dina personuppgifter, inställningar, preferenser, köp- och användningsmönster så att din kundupplevelse blir den bästa möjliga. Vilken information som används, beror på om du har ett användarkonto, är återförsäljare eller besökare.

Den rättsliga grunden för behandling för dig som är återförsäljare eller som har ett användarkonto i webbutiken är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i.

Den rättsliga grunden för behandling för dig som handlar som gäst eller är besökare på vår webbplats är ett berättigat intresse.

Marknadsföring i andra digitala kanaler

Vi önskar att annonser som du som medlem får av oss i andra medier eller via andra kanaler ska vara relevanta för dig. För att kunna visa dig relevanta annonser i andra digitala kanaler, som till exempel Facebook och Google, sammanställer vi personuppgifter som din e-postadress och mobilnummer med motsvarande identifikatorer. Anpassningen är endast baserad på det vi vet om dig, inte baserat på uppgifter andra medier har utöver det som behövs för att identifiera dig. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.


Anpassad shoppingupplevelse och kommunikation

För att göra shoppingupplevelsen för dig som medlem till den bästa möjliga, anpassar vi innehåll och kommunikation specifikt för dig. Vi gör detta baserat på din användning av våra tjänster, din köphistorik, personuppgifter, preferenser och dylikt, och kan exempelvis erbjuda personliga erbjudanden, produktrekommendationer och innehåll via e-post och på våra webbplatser. Den rättsliga grunden för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som är du part i som medlem i vårt förmånsprogram, så att vi kan anpassa våra tjänster på bästa möjliga sätt för dig som kund.

Andra ändamål:

Administrera användarkonto och återförsäljarkonto

Vi använder dina personuppgifter för att skapa ett användarkonto eller återförsäljarkonto i samband med upprättande och hantering av dessa konton.

Den rättsliga grunden för denna behandling av personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i. Mer detaljerade ändamål i detta sammanhang är bland annat att:

• skapa och hantera ett personligt användarkonto i vår webbutik;
• skapa och hantera medlemskap och intjänade bonuspoäng enligt tillämpliga förmånsprogram;
• informera om nya eller ändrade tjänster, till exempel nya betallösningar, förmåner i förmånsprogrammet och liknande;
• svara på dina förfrågningar om användarkonton, prenumeration på nyhetsbrev; eller
• ta hand om tjänsten som är ditt användar- eller återförsäljarkonto.


Analys, statistik och utveckling

Vi använder personuppgifterna för att förstå användningsmönster och behov och för att vidareutveckla våra tjänster och produkter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är berättigat intresse av att förbättra våra tjänster, och inkluderar bland annat att:

 • använda statistisk data för att gruppera användare utifrån till exempel bostad, ålder, kundrelationens varaktighet, användningen av våra webbplatser, nyttjande av medlemsförmåner etc., i syfte att förstå hur detta påverkar behoven och användning av våra tjänster. Vid dessa tillfällen används informationen aggregerad och/eller anonymiserat
 • inhämta och analysera information för internt bruk om DjurVarDags kunder och användare för att bättre kunna förstå och utveckla våra tjänster och produkter
 • inhämta och analysera information, genom kundundersökningar, kundtjänst, inskickade förslag och liknande, för att förstå användningsmönster och behov i arbetet med att utveckla våra tjänster och produkter
 • testa och förbereda våra system, tjänster och produkter.

Säkerhet och förhindra missbruk

Vi vill kunna behandla personuppgifter för att säkerställa god säkerhet i alla våra tjänster och för att upptäcka eller förhindra olika typer av missbruk och bedrägerier. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse av att bland annat upptäcka bedrägerier eller missbruk av våra tjänster eller betalningsmetoder.

Delar ni mina personuppgifter med andra?

Våra leverantörer behöver personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster till oss inom ramen för de behandlingsaktiviteter som beskrivs i den här policyn, däremot finns det strikta regler för hur de i sin tur får använda dina personuppgifter i enlighet med gällande rätt om skydd av personuppgifter.
Vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer inom:

 • Analys/statistik
 • Betalning
 • Transport
 • Teknisk support
 • Marknadsföring
 • Kommunikationstjänster

Vi delar personuppgifter mellan DjurVarDags olika instanser och förmånsprogram, för att kunna genomföra interna analyser.
Efter kampanjer kan vi vilja mäta försäljning mot marknadsföringsaktiviteter för att kunna ge mer relevanta erbjudanden framöver och detta görs då genom sammanställd, avidentifierad köpinformation.

Var lagras mina personuppgifter?

Alla dina personuppgifter lagras innanför EU/EES, men vissa av våra leverantörer har tekniska supportertjänster placerade utanför EU/EES. Vid användning av dessa supporttjänster, kommer eventuell behandling av dina personuppgifter att vara reglerat i enlighet med EU/EES standardkontrakt för överföring till tredjeland eller annan godkänd överföringsmekanism med behov av eventuella ytterligare kompletterande säkerhetsåtgärder. Vi arbetar hela tiden med att säkerställa att våra leverantörer efterlever gällande rätt för skydd av personuppgifter, även vid överföringar till tredjeland.

Vem har tillgång till mina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal som har tillgång till informationen i egenskap av sin yrkesmässiga befattning, och som är ålagd en skyldighet att uteslutande inhämta/använda data för det specificerade och legitima ändamål för vilket de är insamlades för.

Hur länge lagrar ni mina personuppgifter?

Vi på DjurVarDag vill att du som kund eller återförsäljare har en förståelse för och känner dig trygg med hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter. För att du på bästa sätt ska kunna ta tillvara på dina rättigheter, arbetar vi med att förbättra vår personuppgiftspolicy så att sättet för hanteringen och tiden för lagringen av dina personuppgifter preciseras.

Fram tills att arbetet med att förbättra vår personuppgiftspolicy är klart, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra tjänsterna beskrivna i denna policy, eller så länge som lagen kräver att vi behåller dem. Därefter blir de raderade.

Hur skyddar ni mina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter i vårt datacenter och hos välrenommerade molntjänstleverantörer. Åtkomst till din data är säkrad i enlighet med standardsäkerhetsmetoder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer vanliga standarder för att skydda personuppgifter och känslig information.

Hur fungerar regelverket för personuppgifter?

All behandling av personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring och utlämnande träffas av särskilda regler, bland annat i personuppgiftslagen. Det är DjurVarDag AB som är ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med lagens regler och där med är ”personuppgiftsansvarig”.

Integritetsskyddsmyndigheten är den instans som utövar tillsyn över att regelverket efterlevs i Sverige.

Cookies

När du besöker våra webbplatser, används informationskapslar (cookies) för att känna igen din dator eller mobiltelefon. Cookies gör det enklare för dig, eftersom de kommer ihåg inloggningsuppgifterna vid ditt nästa besök. De ger oss information om ditt beteende på vår webbplats, vilket gör att vi ska anpassa mer relevant innehåll till dig. Dessa inställningar kan du enkelt ändra i din webbläsare.