UTFÖRSÄLJNING

Här hittar du produkter från vår lagertömning, det kan vara sådant som vi inte tänker fortsätta ha i lager, som har kort datum eller av andra anledningar behöver hitta ett nytt hem. Vid särskilt kort utgångsdatum står detta dock alltid nämnt i produktbeskrivningen.