Caroline Ottermalm

VD

Caroline studerade jordbruksinriktningen på Dingle naturbruksgymnasium, även om studietiden startade med hästinriktningen. Sedan barnsben har Caroline varit medlem i den ideella organisationen Svenska Blå Stjärnan. Via den organisationen har hon bland annat varit ungdomsledare, lägerorganisatör, utbildats i ledarskap, delegerad läkemedelshantering på lantbruksdjur, provtagning och smittskydd.

Med ett stort djurintresse har Caroline arbetat med och utbildats i flera djurarter där hundar dock fått allra mest fokus. Idag är Caroline utbildad hundinstruktör och håller både kurser och föreläsningar på temat hund. Vid Carolines sida ser du nästan alltid phalénen Ylva (Noble Nadirs Kalliope).

Caroline driver och äger DjurVarDag AB, liksom sidoprojekten BarnVarDag och FyndVarDag. Förutom att hålla kurser, föreläsningar och arbeta i avbytartjänsten gör hon ”allt det där” som kommer till när man driver företag (plural) och är en entreprenör ända in i benmärgen.