Samarbeten

Vi på DjurVarDag vet att man är starkare tillsammans. Dessutom är det roligt att vara fler! Därför har vi massor med härliga samarbetspartners inom olika djurbrancher. Du kan läsa om några av dem här.


Etolog.se är ett företag som verkar för evidensbaserad kunskap i all djurhållning och djurträning. Etolog.se brinner för djur, djurvälfärd och mer kunskap om djurhållning. Företaget arbetar bland annat med att föreläsa och utbilda i djurs etologi, träning och berikning. Etolog.se har etologer över hela Sverige och alla har universitetskompetens och är anslutna till Sveriges Akademiska etologer.

Till Etolog.se


Carpe Momentum är ett samarbete mellan Eva Bertilson och Emelie Johnson Vegh. De håller kurser och föreläsningar, arrangerar kurser med andra instruktörer, och skriver artiklar och böcker.

Carpe Momentum jobbar dels med detaljträning med positiv förstärkning (klickerträning för icke-mänskliga djur, TAGteach för människor), dels med lärande och beteendehantering i ett bredare perspektiv. Den vetenskapliga disciplinen beteendeanalys är den viktigaste grunden i arbetet, och individens välbefinnande och livskvalitet står alltid i centrum

Till carpemometums hemsida


Du&Djur erbjuder produkter, beteendekonsultationer, föreläsningar och kurser med målet att sprida vetenskaplig kunskap och inspirera människor till att utvecklas och lära tillsammans med sina djur. Du&Djur lär ut träningsmetoder som bygger på positiv förstärkning och empati och tar hänsyn till det individuella djurets känslor och möjligheter.

Till du&djurs hemsida


Djurvetologen erbjuder föreläsningar, konsultationer, kurser och mer djupgående beteendeutredningar. Alla dessa kan bokas inom etologi, träning av beteende eller fysisk friskvård. Hon är kvalitetsmärkt av både Sveriges Akademiska Etologer och Sveriges Hundföretagare. Hennes vision är att hennes kunder ska förstå djurens beteende bättre och att relationen mellan djur och människa ska vara ömsesidigt hållbar och kärleksfull.

till djurveteologens hemsida


Sveriges Kaninvälfärdsförening är den första föreningen av sitt slag i Sverige. Vi värnar om alla tamkaniners rätt till att leva ett stimulerande och lyckligt kaninliv. Våra grundpelare är arbete med att sprida kunskap, höja status och att ägarregistrera kaniner.

till SKVFs hemsida


Reningsborg Reko Hunddagis är ett hunddagis som värnar om både hundens och människans välfärd, ett dagis med dubbelsyfte. Det betyder att när du har din hund hos dem stöttar du samtidigt en verksamhet som hjälper människor till framtidstro och hopp. Hos dem blir din hund tränad med belöningsbaserade metoder och de skapar en lugn och trygg miljö för varje enskild individ. Där jobbar en arbetsledare (diplomerad hundinstruktör), en hundskötare och en handledare (legitimerad
arbetsterapeut).

Till REKO Hunddagis

Sveriges Akademiska Etologer är en yrkesorganisation för välutbildade etologer verksamma i Sverige. Vårt uppdrag är att verka för att synliggöra etologer på arbetsmarknaden och för allmänheten samt att verifiera våra medlemmars kompetens gentemot sina kunder. Vi arbetar för att sprida kunskap om etologi, om djurs beteende och behov, för att bidra till ökad djurvälfärd och ett förbättrat djurskydd.

Läs mer på deras hemsidan eller Facebook.

Sveriges Akademiska Etologer

Hunddagiset TriBus

TriBus är ett hunddagis med dubbelsyfte som drivs av Bräcke diakoni, en idéburen stiftelse. Dubbelsyftet står för att det är en verksamhet för både människor och hundar. Hundens och människans välmående står i fokus och de jobbar genomgående med positiv förstärkning.

TriBus möjliggör för människor som hamnat utanför arbetsmarknaden att växa genom meningsfullt arbete. Med stöd och handledning närmar man sig arbete i sin egen takt. De tillverkar snuffelmattor och leksaker till hund.

Genom Djur Var Dag har de fått möjlighet att sälja sina produkter.

Hunddagiset TriBus liksom Djur Var Dag brinner för hundars välmående och välfärd.

Till Tribus hemsida

Hund Helt Enkelt

Vi har inlett ett samarbete med Hund Helt Enkelt som har mer än 30 olika onlinekurser och föreläsningar med varierat innehåll - allt ifrån dog parkour till nosework.

Vårt samarbete innebär bland annat att om man handlar för över 500kr i vår webbutik får man även en månads gratis medlemskap hos Hund Helt Enkelt - istället för enbart tre dagar som de vanligtvis annars erbjuder!

Hund Helt Enkelt Hemsida