Samarbeten

Vi på DjurVarDag vet att man är starkare tillsammans. Dessutom är det roligt att vara fler! Därför har vi massor med härliga samarbetspartners inom olika djurbrancher. Du kan läsa om några av dem här.

Etolog.se är ett företag som verkar för evidensbaserad kunskap i all djurhållning och djurträning. Etolog.se brinner för djur, djurvälfärd och mer kunskap om djurhållning. Företaget arbetar bland annat med att föreläsa och utbilda i djurs etologi, träning och berikning. Etolog.se har etologer över hela Sverige och alla har universitetskompetens och är anslutna till Sveriges Akademiska etologer.


Carpe Momentum är ett samarbete mellan Eva Bertilson och Emelie Johnson Vegh. De håller kurser och föreläsningar, arrangerar kurser med andra instruktörer, och skriver artiklar och böcker.

Carpe Momentum jobbar dels med detaljträning med positiv förstärkning (klickerträning för icke-mänskliga djur, TAGteach för människor), dels med lärande och beteendehantering i ett bredare perspektiv. Den vetenskapliga disciplinen beteendeanalys är den viktigaste grunden i arbetet, och individens välbefinnande och livskvalitet står alltid i centrum

Till carpemometums hemsida


Du&Djur erbjuder produkter, beteendekonsultationer, föreläsningar och kurser med målet att sprida vetenskaplig kunskap och inspirera människor till att utvecklas och lära tillsammans med sina djur. Du&Djur lär ut träningsmetoder som bygger på positiv förstärkning och empati och tar hänsyn till det individuella djurets känslor och möjligheter.

Till du&djurs hemsida


Djurvetologen erbjuder föreläsningar, konsultationer, kurser och mer djupgående beteendeutredningar. Alla dessa kan bokas inom etologi, träning av beteende eller fysisk friskvård. Hon är kvalitetsmärkt av både Sveriges Akademiska Etologer och Sveriges Hundföretagare. Hennes vision är att hennes kunder ska förstå djurens beteende bättre och att relationen mellan djur och människa ska vara ömsesidigt hållbar och kärleksfull.

till djurveteologens hemsida


Sveriges Kaninvälfärdsförening är den första föreningen av sitt slag i Sverige. Vi värnar om alla tamkaniners rätt till att leva ett stimulerande och lyckligt kaninliv. Våra grundpelare är arbete med att sprida kunskap, höja status och att ägarregistrera kaniner.

till SKVFs hemsida


Vad erbjuder Kungliga Hundar? -Kursverksamhet/föreläsningar Vår kursverksamhet riktar sig till såväl sällskapshunden som tävlingshunden. Våra instruktörer vidareutbildar sig ständigt för att hålla sig uppdaterade på allt nytt som händer inom hundträning och jobbar aktivt med egna hundar. Flera av våra instruktörer tävlar på hög nivå inom såväl tävlingslydnad, agility, bruks, freestyle och utställning. Vill du gå kurs så har vi kompetensen. Du hittar våra aktuella kurser här!
-Bokförlag
Kungliga Hundars förlag är ett nystartat förlag som i liten skala vill utöka hundboksutbudet i Sverige med fler hundvänliga och moderna hundböcker. Du hittar mer här!

Till kungliga hundars hemsida här