Dog Activity Sniffing Carpet

Köp
  • 849,00 kr
  • 70 × 47 cm"
  • med olika stationer
  • kan också användas för daglig utfodring
  • förhindrar hetsätning
  • urtagbar plastskiva för enkel rengöring
  • polyester
  • inkl. träningsinstruktioner
  • Nivå 1