Emma Lidell

Chief Operating Officer (tjänstledig)

Emma har alltid varit en djurmänniska och är uppvuxen med både hundar, katter och hästar. Hon är hästtjej i hjärta och själ men yrkesmässigt har livet tagit en annan vändning. Emma har en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning Internationella Relationer, en magisterexamen i Information Management samt en yrkesutbildning till Social Media-koordinator. Hon har även studerat både på high school och college (med kurser i statsvetenskap, diplomati och ryska) i USA samt utfört praktik på försvarsavdelningen på Svenska ambassaden i Tallinn, Estland.

Utöver detta har Emma även en brinnande passion för det skrivna ordet i allmänhet och skönlitterärt skrivande i synnerhet. Emma har hittills blivit publicerad i sammanlagt fem olika novellantologier för olika förlag men även arbetat som spökskrivare åt andra.